Stockholm Exergi
Meny
Meny

Vi söker en CRO - Manager Risk och Försäkring

Stockholm Ekonomi & Affärsstöd Sista ansökningsdag: 2022-09-30

På Stockholm Exergi arbetar vi alla mot det gemensamma målet att vara en klimatpositiv verksamhet senast under 2026. Det vill säga, att fånga in mer koldioxid ur atmosfären än vad vi själva släpper ut och på det sättet bidra till att motverka klimatförändringarna. Genom att utveckla tekniken bio-CCS jobbar vi för att kunna fånga in koldioxid och skapa minusutsläpp. Vi vill ha med dig på resan!

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi kan erbjuda en nyckelroll inom Stockholm Exergi med det överordnade ansvar för Stockholm Exergis riskhanteringsramverk, riskhanteringsprocess och samtliga sakförsäkringslösningar. Du kommer att leda och styra verksamheten i riskrelaterade frågeställningar och fungera som länk mellan verksamheten, ledning och styrelse.
Du ingår i CFO organisationen och rapporterar till Head of Treasury & Risk Management. I rollen agerar du ofta direkt mot VD, CFO och övriga i företagets ledningsgrupp och du rapporterar regelbundet till revisionsutskott och styrelse.

Vad kommer du att arbeta med?

Du utvecklar och förvaltar riskprocessen och kontrollmiljön kontinuerligt för att möjliggöra en effektiv styrning av de betydande risker och relaterade möjligheter.

Du sätter ramverk, rutiner, riskbedömningsmetoder och processer samt tillhandahåller och utvecklar verktygen som gör det möjligt för verksamheten att balansera risker och möjligheter.

Du samordnar organisationens tillvägagångssätt för riskhantering och ge stöd till intressenter i att tillämpa och förstå riskramverket och verktygen.

I försäkringsområdet analyserar du försäkringsbehovet, ställer fast bolagets riskaptit i samarbete med ledningen och ser till att det finns ett relevant och kostnadseffektivt försäkringsskydd. Du är Stockholm Exergis motpart till försäkringsbolag och försäkringsmäklaren, som bistår med bl. a. analys, försäkringsplacering och skadehantering. 

I rollen ingår också att arbeta tillsammans med andra ledande befattningshavare i områden som rör försäkring, internrevision, företagsutredningar, bedrägerier och informationssäkerhet samt även stödja compliance och corporate governance avdelningen i frågor om motpartsrisker, market conduct eller regulatoriska frågeställningar. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstider: Dagtid.
Placering: Vi arbetar i modern kontorsmiljö i anslutning till vår anläggning Värtaverket i Hjorthagen, Stockholm. Distansarbetsmöjlighet finns.

Välkommen med din ansökan senast 30 September 2022. (Urval & intervjuer sker löpande)

Varför jobba med mig? 

För att ha kul, utvecklas och blir en del av ett härligt team som har en tydlig agenda för klimatet. Som ledare är jag engagerad, tillgänglig och har en god helhetssyn. Jag tror på individernas förmåga och inspireras av människor som vill utvecklas och vågar utmana i syfte att utveckla både sig själva och verksamheten de jobbar för. Hos oss värnar vi också om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Jag vill att du är nyfiken på vår verksamhet och affär, tar initiativ och utifrån behov hittar de bästa lösningar.

Heiko Bechtel, Head of Treasury & Risk Management

Vem är du som person?

Du är nyfiken, ansvarsfull, engagerad och vill vara med och skapa en klimatpositiv energiproduktion. Du älskar utveckling och arbetar gärna tillsammans med andra drivna kollegor. Du vågar lyfta problem och utmaningar i verksamheten och arbetar själv aktivt för att du och dina kollegor ska trivas och arbeta ännu bättre tillsammans.

Personligt brev är inget krav hos oss när du söker jobb på Stockholm Exergi.

I nästa steg av ansökan är vi nyfikna på din kunskap och dina erfarenheter och kommer att ställa frågor om det.

För att lyckas i rollen behöver du ha följande personliga egenskaper:

  • Helhetssyn. Du har förmågan att se till helheten och kan därmed ta hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men agerar alltid i enlighet med vad som är bäst för hela verksamheten.
  • Initiativtagande. Du är van och bekväm med att ta initiativ och att sätta igång aktiviteter, vilket leder till lyckade resultat.
  • Integritet. Du har väl grundade och tydliga värderingar samt förmågan att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. I arbetet låter du etiken och dina värderingar styra i avgörande situationer.
  • Samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor, framförallt för att du kan relatera dig till dem på ett lyhört sätt. Du besitter förmågan att lyssna och kommunicera samt löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
  • Självgående. Du är bekväm i att ta eget ansvar för dina uppgifter och ditt arbete. Du kan själv strukturera angreppssätt samt kan självmant driva processer vidare.

Vilka är vi?

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad. 

 

– Avfall ligger mig nära hjärtat, säger hon och skrattar till innan hon fortsätter. Alltså att vi är med och behandlar avfallet. Tänk bara på vad som hade hänt med allt avfall om vi inte hade funnits, det hade samlats på hög och ställt till stora problem. Jag gjorde mitt examensarbete i Brasilien och studerade avfallshantering i favelorna, slumområdena, där. Vissa saker fungerar bättre än man kan tro, men de har stora problem. Det är en bra påminnelse om hur otroligt långt vi har kommit hos oss i Sverige med att hantera, återvinna och säkerställa att miljögifter inte kommer ut i naturen.

 Emma, Miljöcontroller

Vi är fler kollegor som vill berätta om vår arbete, klicka här och läs.

Mer nyfiken? Vår största anläggning Värtaverket kan du besöka virtuellt redan nu, på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket

Hur rekryterar vi? 

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar.  Det innebär bland annat att du kommer att få genomföra personlighetstest och problemlösningstest samt djupintervjuas om de kompetenser som är viktigast för rollen.

Din ansökan tar vi emot via vårt rekryteringssystem. Bolaget äger och förvaltar skyddsobjekt och säkerhetsklassade anläggningar och det medför att vissa roller är säkerhetsklassade. Krav för anställning i dessa fall är godkänd säkerhetsprövning. Bolaget genomför slumpmässiga alkohol- och drogtester.

För frågor om tjänsten, se kontaktuppgift till rekryterande chef nedan. Om du har frågor som handlar om rekryteringsprocessen får du gärna mejla oss på: rekrytering@stockholmexergi.se.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Om du känner någon annan som skulle älska det här jobbet, dela gärna med dig av annonsen. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen korrekt och effektivt. För ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter, se stockholmexergi.se/personuppgifter

För uppgifter om de fackklubbar vi är anslutna till vänligen se mer på vår hemsida.

 

Kontakt:
Heiko Bechtel, Head of Treasury & Risk Management
heiko.bechtel@stockholmexergi.se